Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-220/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 1958989,8

Wydatki kwalifikowalne: 1958989,8

Dofinansowanie: 1958989,8

Dofinansowanie UE: 1665141,33

Nazwa beneficjenta: Miasto Gliwice

NIP beneficjenta: 6311006640

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

urzad pracy szamotuły, recepta kod in, tise gdańsk, www.pup.wejherowo, zakladanie dzialalnosci 2022, załącznik 14 do ustawy vat, absorbuje synonim, żłobek milicz, nowe wozy strażackie dla osp 2022 lista, sybilla 2020, uniwersytecki szpital dziecięcy w lublinie opinie, autobus elektryczny warszawa, www.sompolno.pl, struktura kosztów, powiatowy urząd pracy nakło nad notecią

yyyyy