Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-061/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Baborów

Wartość ogółem: 107650

Wydatki kwalifikowalne: 107650

Dofinansowanie: 107650

Dofinansowanie UE: 91502,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Baborów

NIP beneficjenta: 7481506649

Kod pocztowy: 48-120

Miejscowość: Baborów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/26/2009

przykład protokołu, msp 2, www.moszczenica.pl, żuchwa należy do nietypowych kości czaszki ponieważ jako jedyna jest, urząd miasta dąbrowa górnicza praca, kredyt dla nowo otwartych firm, polityka logo, podwykonawca po angielsku, urząd pracy w poznaniu, dotacje na budowę hali produkcyjnej 2021, czy kartą dilo jest własnością pacjenta, psy saneczkuje nią, art 57 kk, sundose pan tabletka, instrukcja archiwalna 2018, md centrum panki, rozwiń opis

yyyyy