Stawiamy na edukację

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-210/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Lipie

Wartość ogółem: 1080368

Wydatki kwalifikowalne: 1080368

Dofinansowanie: 1080368

Dofinansowanie UE: 918312,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Lipie

NIP beneficjenta: 5741065449

Kod pocztowy: 42-165

Miejscowość: Lipie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

ustawą o pit 2022 tekst jednolity, gorzów województwo, urzad morski slupsk, energa bartoszyce, objawy po transferze mrożonych zarodków, urząd pracy sępólno kraj, niespełnienia

yyyyy