Stawiamy na indywidualizację

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-749/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Gmina: Hajnówka

Wartość ogółem: 59993

Wydatki kwalifikowalne: 59993

Dofinansowanie: 59993

Dofinansowanie UE: 50994,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Hajnówka

NIP beneficjenta: 6030016983

Kod pocztowy: 17-200

Miejscowość: Hajnówka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat hajnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

przeliczenie emerytury górniczej 250, chociwel fb, jak się pisze lepszy, sje, anna żórawska gdynia, nowe dotacje dla samozatrudnionych 2021, szukaj czcionki, oszczędności a urząd skarbowy, domy na sprzedaż jaslo, na podstawie informacji z podręcznika wykreśl zdania nieprawdziwe, marta walkiewicz, konkurencja bezpośrednia, współczynnik urbanizacji wzór, www sekap pl, krajowe inteligentne specjalizacje, walbrzych dla was, lasy śląskie

yyyyy