Stawiamy na indywidualizację

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-907/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6

NIP beneficjenta: 5421628603

Kod pocztowy: 15-649

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

pkb ue, urząd miasta krakowa wielicka, mieszkania na sprzedaż bystrzyca kłodzka bez pośredników, krzysztof tosnowiec, kursy unijne białystok 2017, daleszyce gimnazjum, oferty pracy psycholog kujawsko pomorskie, ministerstwo finansów e-mikrofirma, powiększanie zakresu wpływów, 05.05

yyyyy