Stawiamy na przedsiębiorczość !

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-388/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 686988,06

Wydatki kwalifikowalne: 686988,06

Dofinansowanie: 603492,06

Dofinansowanie UE: 583939,85

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

NIP beneficjenta: 8722262937

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/15/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

na sygnale odc 283, www.tauron-dystrybucja.pl (abc przyłączenia), zus us 7, kontigo złote tarasy, w zakresie, wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, tłusty czwartek 2028

yyyyy