Stawiamy na wiedzę! – Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Pucka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-049/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Puck – miasto

Wartość ogółem: 984610,08

Wydatki kwalifikowalne: 984610,08

Dofinansowanie: 984610,08

Dofinansowanie UE: 836918,57

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Puck

NIP beneficjenta: 5871001181

Kod pocztowy: 84-100

Miejscowość: Puck

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

zawierać ang, mc czek, ukraina karpaty, dzielnice lublina z ulicami, plakat antyalkoholowy, dawniej o podstawowych produktach spożywczych, wiejska bydgoszcz, sytuacja na ukrainie 2018, kto rządzi unią europejską, ściana roślin, tarcza samozatrudnieni, urzad pracy kedz, latarnik ile stron, krus łuków, dzień dobry pisownia, logo l, pup rypin, usługi rolnicze 2022

yyyyy