Staż – klucz do rynku pracy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-334/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat lipski

Gmina:

Wartość ogółem: 254852

Wydatki kwalifikowalne: 254852

Dofinansowanie: 228300

Dofinansowanie UE: 216624,2

Nazwa beneficjenta: Powiat Lipski

NIP beneficjenta: 5090054952

Kod pocztowy: 27-300

Miejscowość: LIPSKO

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki / Powiat lipski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015

nowy taryfikator mandatów 2021 pdf, budowa mostu południowego w warszawie, recepcia, szkoła muzyczna będzin, ustaw plus, profilaktyka cukrzycy typu 2, ozdoba stropu, plan zatrudnienia wzór, jedno słowo wiele znaczeń, komisarz unii europejskiej, ex ante co to znaczy, pdf do jpeg, sanatoria mazowieckie, pup poznan

yyyyy