Stworzenie przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-001/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Łubniany

Wartość ogółem: 1057158,48

Wydatki kwalifikowalne: 1057158,48

Dofinansowanie: 898584,71

Dofinansowanie UE: 763797

Nazwa beneficjenta: OPOLTEL Tomasz Lisek

NIP beneficjenta: 5751145463

Kod pocztowy: 46-022

Miejscowość: Luboszyce

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole / Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

krzysztof zakrzewski gothic, dofinansowanie do firmy 2019, urząd marszałkowski woj podkarpackiego, pcpr kętrzyn, obecność komórek strefy przekształceń co to znaczy, stumilowy las żłobek, gmina czerniewice, kody na receptach, zadania parlamentu europejskiego, przemyśl, podkarpackie, prace społeczne przykłady, kwadrat pewnej liczby jest o 270 większy, w jakich sytuacjach na co dzień korzystamy z wiedzy geograficznej, rzeczpospolita gospodarka, postęp, wer, umowa uaktywniająca dla niani 2019, powiatowy urząd pracy szczecin, podmiot ekonomii społecznej, eaa

yyyyy