Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego – SPROSS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-251/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina:

Wartość ogółem: 286450

Wydatki kwalifikowalne: 286450

Dofinansowanie: 286450

Dofinansowanie UE: 243482,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Częstochowa/Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie

NIP beneficjenta: 5732614069

Kod pocztowy: 42-202

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

szczercow, podpis elektroniczny toruń, informacja o okresie przechowywania akt osobowych wzór, przykład projektu, zgn zamiana mieszkań warszawa, porozumienie program, drewno z odzysku, euro image, studio calypso europlex, otwarcie działalności gospodarczej, instytucje szkoleniowe, pierwszy us w lublinie, szkoły jazdy opole, jak wypełnić tablicę informacyjną budowy, urlop na wesoło, projektowanie podwórka

yyyyy