Sukces na miarę możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-226/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Łaziska Górne

Wartość ogółem: 178887

Wydatki kwalifikowalne: 178887

Dofinansowanie: 178887

Dofinansowanie UE: 152053,95

Nazwa beneficjenta: Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka INTEGRO S.C. Ilona Grząba, Barbara Placek – Burliga

NIP beneficjenta: 6351807978

Kod pocztowy: 43-170

Miejscowość: Łaziska Górne

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

ała nie w szczepionke, koncepcja kontaktu grupowego na kolonii, życie między budynkami, kzk gop 635, karbowane brzegi języka, mozgowa nigdy nie jest lysa krzyżówka, europejskie centrum owocowe, zastąpiona przez urząd celno-skarbowy, pociąg do kariery, staż unijny a staż z urzędu pracy

yyyyy