„Sukces rośnie z nami”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-045/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 2566962

Wydatki kwalifikowalne: 2566962

Dofinansowanie: 2566962

Dofinansowanie UE: 2181917,7

Nazwa beneficjenta: Miasto Zabrze

NIP beneficjenta: 6482743351

Kod pocztowy: 41-800

Miejscowość: Zabrze

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

dobry fryzjer stalowa wola, włocławek wybory 2018, sprawdzam polityka, jak uzyskać receptę, bieszczady turystyka, super moc, ile znaków na stronie, dlanas, rozporządzenie rady ministrów 25 marca 2021, psycholog jasło, nabor zlobki, parp praca, kurs walutowo-złotowy, razem program, maszyna do tłoczenia cieczy krzyżówka

yyyyy