Sukces szkoły – szkoła sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-248/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Międzyrzec Podlaski

Wartość ogółem: 306367,38

Wydatki kwalifikowalne: 306367,38

Dofinansowanie: 271727,38

Dofinansowanie UE: 260412,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Międzyrzec Podlaski

NIP beneficjenta: 5372555524

Kod pocztowy: 21-560

Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/19/2013

Data zakończenia realizacji: 7/11/2014

dofinansowania na szkolenia, magdalena stanisławska-czop, dotacje krus, glamping olsztyn, urzad pracy walbrzych, ile jest możliwych kodów w których na początku występują dwie litery a następnie dwie cyfry, scharakteryzuj dwie koncepcje przyszłych granic rzeczypospolitej, praca na siłowni warszawa, rolnik gorzów, sieradz rynek, odpowiedz jaki jest główny cel działań podejmowanych przez wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich, jak piszemy do widzenia, kwalifikacje, koronaworus, szkolenie dla nauczycieli przedszkola, pup zambrow, płytnik szczecinek, ustawa prawo wodne 2014, zmiana prądu budowlanego na zwykły enea

yyyyy