Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-192/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Gmina: Ulan-Majorat

Wartość ogółem: 740446,94

Wydatki kwalifikowalne: 740446,94

Dofinansowanie: 740446,94

Dofinansowanie UE: 629379,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Ulan-Majorat

NIP beneficjenta: 5381030028

Kod pocztowy: 21-307

Miejscowość: Ulan-Majorat

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat radzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2012

program operacyjny infrastruktura i środowisko 2014 2020, gdzie sprawdzić ile firma dostała dofinansowanie z tarczy, 4980 brutto ile to netto, um starachowice, wędzarnia projekt, sklepik nemo, najniższa krajowa 2021 koszt pracodawcy, za głosem serca odc 137, miasto powiatowe nad iną w województwie zachodniopomorskim, wybory gmina solina 2014, uzasadnienie przyczyn złożenia korekty co napisać, atrakcyjne, urząd gminy łobżenica, s5 gniezno żnin

yyyyy