Sukces zaczyna się w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-085/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Gmina: Goniądz

Wartość ogółem: 85100

Wydatki kwalifikowalne: 85100

Dofinansowanie: 83350

Dofinansowanie UE: 72335

Nazwa beneficjenta: Gmina Goniądz

NIP beneficjenta: 7190003300

Kod pocztowy: 19-110

Miejscowość: Goniądz

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2010

sg rybnik, sytuacja na rynku pracy, infodworzec, celowe utrudnianie komuś realizacji planów, wspolnota mieszkaniowa prawa, nabór do przedszkoli 2019 opole, wskazania do cc 2020 wytyczne, szczecin liczba mieszkańców 2019, korzenna gmina, polska agencja inwestycji i handlu, wojewódzki urząd pracy w warszawie, dystrybutor wody pitnej, https//pomagamukrainie.gov.pl, komórka 2004 cda, wzory ankiet ewaluacyjnych, biuro nieruchomości rawicz

yyyyy