Super Dzieci -Zmniejszenie nierowności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Bałtów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-031/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Bałtów

Wartość ogółem: 1037089

Wydatki kwalifikowalne: 1037089

Dofinansowanie: 1016089

Dofinansowanie UE: 881525,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Bałtów

NIP beneficjenta: 6612176986

Kod pocztowy: 27-423

Miejscowość: Bałtów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

miej, miesięczna ewidencja czasu pracy doc, wybory gmina solina, uzupełnij podział surowców mineralnych ze względu na zastosowania, substancja pochłaniająca gazy krzyżówka, pkn orlen sa, www.pup.torun.pl, zdyskontować, rozwój kolei w polsce, na podstawie mapy zasolenia znajdującej się w podręczniku strona 64, pożyczka brzozów, jak się pisze na razie, hrubieszowski ośrodek sportu i rekreacji, bad element nowa sól, jak napisać list intencyjny, 133 promyk nadziei, wyposażenie firmy, wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej 2021

yyyyy