Super Przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-094/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Siemiatycze – miasto

Wartość ogółem: 304895,49

Wydatki kwalifikowalne: 304895,49

Dofinansowanie: 287135,49

Dofinansowanie UE: 259161,17

Nazwa beneficjenta: Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach / Urząd Miasta Siemiatycze

NIP beneficjenta: 5440003838

Kod pocztowy: 17-300

Miejscowość: Siemiatycze

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

caritas rzeszów wypożyczalnia, egzamin radcowski 2019 forum, jak obliczyć npv, wskaż odpowiedzi zgodne z treścią fragmentu felietonu krzysztofa, stopa bezrobocia wzór, zamkniecie wojewodztwa mazowieckiego, wiadomosi, xpartner pl

yyyyy