Super Szkoła – innowacyjne metody nauczania w Gimnazjum Publicznym im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-093/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko

Wartość ogółem: 78344,57

Wydatki kwalifikowalne: 78344,57

Dofinansowanie: 78344,57

Dofinansowanie UE: 66592,88

Nazwa beneficjenta: GMINA KŁODZKO

NIP beneficjenta: 8831678045

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: KŁODZKO

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015

program1 tvp, antoni piskorek, śmieszne wyrazy, wałbrzych zabytki, 881010805, noce i dnie nenufary, baner facebook, bezzwrotna dotacja 5000 zł dla firm z tarczy branżowej, przedsiebiorczosc.lodz.pl, pewien dystans podzielono na dwa etapy, projektant powerpoint, okna opole lubelskie

yyyyy