Super Szkoła – innowacyjne metody nauczania w Zespole Szkół w Wojborzu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-076/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko

Wartość ogółem: 157281,46

Wydatki kwalifikowalne: 157281,46

Dofinansowanie: 157281,46

Dofinansowanie UE: 133689,24

Nazwa beneficjenta: Gmina Kłodzko

NIP beneficjenta: 8831678045

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015

rozwój usług rolniczych, mapa drogi s5, reintegracja zawodowa, fundusze inwestycyjne opinie, samochody opole lubelskie, dofinansowanie na kurs programowania, na temat pl wiadomosci, kwela wejherowo, co napisać w rubryce kwalifikacje zawodowe, oficjalne pisma, paweł lasek lublin

yyyyy