Świadoma droga w dorosłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-067/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 238500

Wydatki kwalifikowalne: 238500

Dofinansowanie: 212150

Dofinansowanie UE: 202725

Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin / Gimnazjum nr 17 w Lublinie

NIP beneficjenta: 9462211552

Kod pocztowy: 20-218

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

urzad pracy lomza, program aktywności lokalnej przykłady, cześć lubelszczyzny z parkiem narodowym, 1 urząd skarbowy w bydgoszczy, straz zlotow, zrównoważona mobilność, magdalena kalenik, o jakich wczasach i pozytkach zycia na wsi mowi w swojej, www pozytek gov pl, kik hrubieszów, likwidacja barier architektonicznych 2018

yyyyy