Świadome uczniowskie wybory

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-066/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 424249,59

Wydatki kwalifikowalne: 424249,59

Dofinansowanie: 364729,59

Dofinansowanie UE: 310020,15

Nazwa beneficjenta: Archidiecezja Lubelska/Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Lublinie.XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie

NIP beneficjenta: 9462334740

Kod pocztowy: 20-124

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/22/2011

Data zakończenia realizacji: 7/20/2012

zdania proste, tabela wydatków miesięcznych, obywatel definicja, formularz zap 3 2019, biuro projektowe żory

yyyyy