Świadomie w dorosłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-112/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 157817,58

Wydatki kwalifikowalne: 157817,58

Dofinansowanie: 157817,58

Dofinansowanie UE: 134144,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lublin/Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

NIP beneficjenta: 9462203044

Kod pocztowy: 20-123

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

lista priorytetów, starostwo powiatowe żywiec wydział komunikacji, myslnik znak, politechnika wrocławska poczta, dotacje do lasów prywatnych 2021, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wzór 2020, wskaźnik zatrudnienia wzór, załącznik nr 11 do ustawy o vat, schindler polska, trampoliny dąbrowa górnicza, dyskusja wyników badań, wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy, pochylnia warunki techniczne

yyyyy