Świat bajek dla brojeckich dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-017/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Gmina: Brojce

Wartość ogółem: 766041,07

Wydatki kwalifikowalne: 766041,07

Dofinansowanie: 689436,96

Dofinansowanie UE: 651134,91

Nazwa beneficjenta: Gmina Brojce

NIP beneficjenta: 8571841524

Kod pocztowy: 72-304

Miejscowość: Brojce

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

na przyszłość, siła siłownika hydraulicznego kalkulator, wzor na miejsce zerowe gdy delta jest rowna 0, tabela mieszania środków grzybobójczych, www kula gov pl toruń, praca dobczyce urząd pracy, witam, wtz dęblin, jak się pisze po prostu

yyyyy