Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-022/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina:

Wartość ogółem: 410575,75

Wydatki kwalifikowalne: 410575,75

Dofinansowanie: 349015,75

Dofinansowanie UE: 348989,39

Nazwa beneficjenta: Miasto Lublin/Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Monessorii

NIP beneficjenta: 9461893041

Kod pocztowy: 20-215

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

urząd pracy w mrągowie, polska gospodarka na tle europy 2020, termin porodu lipiec 2016, uzasadnij że istnieje tylko jedna liczba całkowita spełniająca jednocześnie nierówności, cm 01/02 talenty, 201 pytań i odpowiedzi na mianowanego pdf, dotacje dla osp 2021 mazowieckie, gus tabela dalszego trwania życia 2022 prognozy, wojskowa, gops jasienica rosielna, zgm rybnik, dzielnice w lublinie, program p, sprawozdawczosc, izby pielęgniarskie toruń, www.ww.wp, szkoła zak jastrzebie zdrój, pozyczka portal, ile kropek można rozmieścić tylko w jeden sposób, jak to dziala

yyyyy