Świat bliżej mnie, ja bliżej świata – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-054/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 531377,22

Wydatki kwalifikowalne: 531377,22

Dofinansowanie: 470942,22

Dofinansowanie UE: 451670,64

Nazwa beneficjenta: Miasto Lublin/Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy nr 2

NIP beneficjenta: 9461830626

Kod pocztowy: 20-439

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

rodo ustawa 2020, potocznie coś bardzo atrakcyjnego, urzad pracy w świdnicy, fundacje bankowe dotacje, maszyny rolnicze łódzkie, szkoła podstawowa nr 2 w nowym sączu, lody dla diabetyków, pupdzierzoniow pl, kreatywne nazwy stanowisk, serwis informacyjny branzy turystycznej, wojewodztwo lubelskie, wskazniki, powiatowy urząd pracy człuchów, szczecin stargard pkp, tomasz waldon, kościelec dla kogo

yyyyy