Świat dziecięcych emocji – rozwój przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Oborniki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-017/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki

Gmina: Oborniki

Wartość ogółem: 617819,59

Wydatki kwalifikowalne: 617819,59

Dofinansowanie: 525146,65

Dofinansowanie UE: 525146,65

Nazwa beneficjenta: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska Sp.j.

NIP beneficjenta: 7811843440

Kod pocztowy: 60-171

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

polski hr a-trybut, sp książnice, dotacje dla rolnika 2021, żłobku, www golancz pl, ministerstwo rozwoju, gdzie najłatwiej dostać pożyczkę, beneficjenci pomocy publicznej, w niebieskich ramkach przedstawiono różne poziomy budowy, ue jg, olga tokarska, technikum budowlane żory, równość społeczna, ustawa o samorządzie gminnym streszczenie, symbole niepełnosprawności tabela

yyyyy