Świat dziecięcych możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-049/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Tarnowskie Góry

Wartość ogółem: 706591,08

Wydatki kwalifikowalne: 706591,08

Dofinansowanie: 600602,42

Dofinansowanie UE: 510512,06

Nazwa beneficjenta: PRESTIGE Katarzyna Mol-Galios

NIP beneficjenta: 6452166328

Kod pocztowy: 42-260

Miejscowość: Kalety

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dofinansowanie urząd pracy, dofinansowania firm, tabor kolejowy, europejskie centrum solidarności opinie, punkt u, obniżenie wartości waluty danego kraju krzyżówka, powiatowy urząd pracy ostrów, dofinansowanie do wymiany pieca 2019 podkarpackie, rozwój łodzi, 5000, gddkia s3, wzór ankiety, dotacje na nową firmę, dofinansowanie za gaz, wydział komunikacji gryfino

yyyyy