„ŚWIAT NAUKI- chcemy go dobrze poznać”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-655/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Kolno

Wartość ogółem: 210000

Wydatki kwalifikowalne: 210000

Dofinansowanie: 210000

Dofinansowanie UE: 178500

Nazwa beneficjenta: Gmina Kolno/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

NIP beneficjenta: 7211129036

Kod pocztowy: 18-500

Miejscowość: Kolno

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

tablica małopolska, oświadczenie o gotowości podjęcia pracy wzór, rozporzadzenie od 15 grudnia 2021, dofinansowanie do firmy na start, okazji czy okazji, wykaz wolnych działek wrocław 2021, aleja kasztanowa 3a wrocław, tym, recepty papierowe do kiedy

yyyyy