Świat w Twoich rękach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-311/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża

Gmina: M. Łomża

Wartość ogółem: 118345,49

Wydatki kwalifikowalne: 118345,49

Dofinansowanie: 118345,49

Dofinansowanie UE: 100593,67

Nazwa beneficjenta: Miasto Łomża

NIP beneficjenta: 7181011808

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

bydło białogrzbiete, nieruchomości okonek, stacja diagnostyczna starachowice, tapicer ludwika xiii, biuro pracy ustrzyki dolne, um wrocław praca, rolnik gorzów, rząd polski 2004, promyk nadziei 133, rpo warszawa, dofinansowanie do miejsca pracy, www.szczurowa, ile to 700 euro, um dąbrowa górnicza, tomasz optyk sosnowiec niwka, dodatki dla ratowników medycznych 2021, okazji czy okazji

yyyyy