Świat widziany oczami dziecka w Gminie Dolice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-015/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Dolice

Wartość ogółem: 984056,47

Wydatki kwalifikowalne: 984056,47

Dofinansowanie: 836448

Dofinansowanie UE: 836448

Nazwa beneficjenta: Gmina Dolice

NIP beneficjenta: 8542226207

Kod pocztowy: 73-115

Miejscowość: Dolice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki / Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

kns opinie, kurs euro na 31 grudnia 2017, ef-s, spółdzielnia mieszkaniowa staszów, jak długo przechowywać dokumenty zus, radio zet głosowanie, test z ustawy o finansach publicznych, budowa metra targówek, opisz w punktach sposób postępowania prowadzący do rozdzielenia mieszaniny wody soli i piasku

yyyyy