Świat wokół nas – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-200/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Gmina: Trzebnica

Wartość ogółem: 613966,4

Wydatki kwalifikowalne: 613966,4

Dofinansowanie: 613966,4

Dofinansowanie UE: 521871,44

Nazwa beneficjenta: Powiat Trzebnicki

NIP beneficjenta: 9151605763

Kod pocztowy: 55-100

Miejscowość: Trzebnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat trzebnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

program po, rekomendacja g, pdf podział na strony, słwonik, pup człuchów oferta pracy, pakiety msp 2019, jak obejść obowiązek zatrudnienia po stażu, zus weryfikacja zaświadczeń, pozycxka, www.pup.wejherowo, a the zasady, gops łukta, oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt 2022, jednostki samorządu terytorialnego w polsce, dofinansowanie do małych gospodarstw, govpl

yyyyy