Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-058/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Racibórz

Wartość ogółem: 662355

Wydatki kwalifikowalne: 662355

Dofinansowanie: 609366,6

Dofinansowanie UE: 563001,75

Nazwa beneficjenta: Miasto Racibórz

NIP beneficjenta: 6391002175

Kod pocztowy: 47-400

Miejscowość: Racibórz

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014

wielkopolski urząd pracy, dane osobowe szczególnej kategorii, smog żory, kto to moderator, wyszukiwarka dokumentów finansowych, konwencja o prawach dziecka pdf, chełm lubelski, na wykresie przedstawiono wielkość emigracji z polski do wybranych krajów, elpigaz gorlice, mikro przedsiębiorca, próbka radiofarmaceutyku o masie 20 mg, ukryta prawda odcinek 676, muzeum śrem, powiatowy urząd pracy leszno, opiekun osoby niepełnosprawnej 2021, urzad pracy czluchow, wskazuj-wybory.eu, lasy gov pl, kswp kielce, szkoła kołczygłowy, www]

yyyyy