Świat zabawy światem nauki – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sierakowice.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-004/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Sierakowice

Wartość ogółem: 997177

Wydatki kwalifikowalne: 997177

Dofinansowanie: 967261,69

Dofinansowanie UE: 847600,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Sierakowice

NIP beneficjenta: 5891018894

Kod pocztowy: 83-340

Miejscowość: Sierakowice

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański / Powiat kościerski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

tkanina która nie wymaga prasowania krzyżówka, urząd marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego, fundusze kapitałowe, darmowe projekty ogrodów, gryka regionalnie, rozliczanie dotacji unijnych, kosztów, 81 euro, babcia plus 2020, eko skarbimierz, sm włodawa, wielkosc miast polska, hostel wieliczka, obok narysowano fragment planu uzupełnij 1 cm na planie to, folia do pakowania żywności krzyżówka

yyyyy