Świerczowskie Przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-010/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Świerczów

Wartość ogółem: 285438

Wydatki kwalifikowalne: 285438

Dofinansowanie: 281156,43

Dofinansowanie UE: 242622,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Świerczów

NIP beneficjenta: 7521359210

Kod pocztowy: 46-112

Miejscowość: Świerczów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

czyste jaworze, plac destrukcji 2020, gopr skrót, wielkość państw europy, up bielsk podlaski, zdz elbląg, art 96 ust 9 pkt 2, dom gov, art 100 ust 1 pkt 4 ustawy, ozywienie, zaucha wzrost, www up warszawa pl, rysunek prosty, koszt budowy 1 m wodociągu 2017, pup lidzbark warmiński, dotacje dla małych gospodarstw 2020, ministerstwo transportu, 1,5 euro

yyyyy