Swoją przyszłość wykuwamy dziś

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-012/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Otmuchów

Wartość ogółem: 474999,11

Wydatki kwalifikowalne: 474999,11

Dofinansowanie: 403749,24

Dofinansowanie UE: 403749,24

Nazwa beneficjenta: Gmina Otmuchów

NIP beneficjenta: 7532388623

Kod pocztowy: 48-385

Miejscowość: Otmuchów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

xkom galeria północna, fenix funds, kiedy polska przystąpiła do unii europejskiej, praca warszawski zachodni, przebudowa buforowej 2017, urzad pracy ruda slaska, technikum nr 4 nowy sącz, kwalifikacje zawodowe pl, krytyczna wielkość prostaty, choszczno pkp, rpz, skutki depopulacji w polsce, diagnoza szkoły do projektu unijnego, mały przedsiębiorca 2020, fundusz pracy ustawa, powstanie uni europejskiej, ćwiczenia czynne wolne, modernizacja linii kolejowych mapa, moje szczepienia, prezydencki panel ekspercki, dom gov

yyyyy