Synergia znaczy więcej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-164/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Chojnów – miasto

Wartość ogółem: 444686,87

Wydatki kwalifikowalne: 444686,87

Dofinansowanie: 444686,87

Dofinansowanie UE: 377983,84

Nazwa beneficjenta: Powiat Legnicki/ Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

NIP beneficjenta: 6912226286

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

bierz, koszty pośrednie i bezpośrednie przykłady, dotacja na rozpoczecie dzialalnosci, wystarczy chcieć, pnt-01 2017, zoo chorzów powierzchnia, dzien europy 2021, zawiesić się po angielsku, www,, gmina waśniów, dofinansowania na działalność gospodarczą, rozpoczęcie działalności gospodarczej 2019, politycy polscy lista, dzien rodzin, jak sprawdzić kiedy ktoś zawarł znajomość na fb, wiadomości z uk, dolina giełczwi

yyyyy