Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-341/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Szemud

Wartość ogółem: 32184

Wydatki kwalifikowalne: 32184

Dofinansowanie: 32184

Dofinansowanie UE: 27356,4

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Mieszkańcy Dzieciom

NIP beneficjenta: 5881993014

Kod pocztowy: 80-209

Miejscowość: Karczemki

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

tomasz krzeszowiec, dofinansowania na szkolenia, świętokrzyskie praca, mózg komputera, ester imie, projekt dana 3, podniesienie poziomu zero konsekwencje, ustawa zawierająca błędy, geoportal lublin, wzór decyzji administracyjnej

yyyyy