Szansa dla każdego…indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jasienica Rosielna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-161/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Jasienica Rosielna

Wartość ogółem: 152019,9

Wydatki kwalifikowalne: 152019,9

Dofinansowanie: 152019,9

Dofinansowanie UE: 129216,92

Nazwa beneficjenta: Gmina Jasienica Rosielna

NIP beneficjenta: 6861576360

Kod pocztowy: 36-220

Miejscowość: Jasienica Rosielna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

wybory w czechach 2021, polska koronawirus, domki letniskowe na podlasiu, zs4 sanok, statystyka publiczna, w jakim języku myślą głusi, media regionalne sp. z o.o., ewaluacja jak napisać, bip dabrowa gornicza, z 15 wzór, 1970 brutto ile to netto – umowa zlecenie, pup lidzbark warmiński, koronawirus polska 15 kwietnia

yyyyy