Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-103/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 592442

Wydatki kwalifikowalne: 592442

Dofinansowanie: 503642

Dofinansowanie UE: 503575,7

Nazwa beneficjenta: Gmina M. Lublin/Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie

NIP beneficjenta: 7121933036

Kod pocztowy: 20-627

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

jednostki podziału administracyjnego w kolejności od największej do najmniejszej, ma jednostka, wypełnianie wniosków opinie, tarcza antykryzysowa dla mikroprzedsiębiorców, polska vs slowacja online, dell czerwony, gmina opole, flaga polski jpg, mup olsztyn, certyfikacja, pup dofinansowanie do wynagrodzeń, zazielenienie 2021, gdzie zgłosić nieprawidłowości w żłobku

yyyyy