„Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-310/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat chojnicki

Gmina: Brusy

Wartość ogółem: 342899,1

Wydatki kwalifikowalne: 342899,1

Dofinansowanie: 342899,1

Dofinansowanie UE: 291464,24

Nazwa beneficjenta: Gmina Brusy/Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

NIP beneficjenta: 5551921230

Kod pocztowy: 89-632

Miejscowość: Brusy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat chojnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

synonim przedsiębiorstwo, ciecz do produkcji kauczuku krzyżówka, sieć transportu w małopolsce, nazwa jednostki lokalnej, 76 milionow kaucji, polska gif, polityka kto jest kim, spodek kielce, szkoła podstawowa w ociesękach, oświetlenie szklarni, urząd pracy w rzeszowie, żłobek pułtusk, co to znaczy dgaf, agenda spotkania wzór, promyk nadziei 110, ferie pomorskie 2019, stypendium marszałka województwa pomorskiego 2019/2020, wzornictwo przemysłowe przykłady, koniec dodatkow covidowych

yyyyy