Szansa dla wszystkich w Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-165/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 88655

Wydatki kwalifikowalne: 88655

Dofinansowanie: 88655

Dofinansowanie UE: 75356,75

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie PrzyjaciółSzkoły w Długopolu Dolnym „Kleks”

NIP beneficjenta: 8811487678

Kod pocztowy: 57-520

Miejscowość: Długopole-Zdrój

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

inicjatywa mikro, podział sieci ze względu na wielkość, kalkulator opłat za korzystanie ze środowiska 2020 excel, wielkość ekonomiczną gospodarstwa 2020 tabelą, zmiany od 15 grudnia covid, wyszukiwanie, powiatowy urząd pracy leszno, polityka strukturalna, pkp fundusz, progi unijne 2020

yyyyy