Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-102/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Leśnica

Wartość ogółem: 109913,2

Wydatki kwalifikowalne: 109913,2

Dofinansowanie: 109913,2

Dofinansowanie UE: 93426,22

Nazwa beneficjenta: Gmina Leśnica

NIP beneficjenta: 7561966152

Kod pocztowy: 47-150

Miejscowość: Leśnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

zwlaszcza, inea płatności, wezwanie do sprecyzowania wniosku wzór, nowa pomoc dla mikroprzedsiębiorców, walbrzych mieszkanie sprzedaz, małopolska wieś fs 19, pyrzyce wiadomosci, pup świebodzin, promyk nadziei 95, krócej, iwona frydel, inteligentny wskaźnik, obwodnica kłodzka termin oddania, małgorzata ochęduszko ludwik, matematyka angielski, s6 kołobrzeg koszalin, budowa biedronki w czosnowie, cpk lotnisko, sep g1

yyyyy