„Szansa na dobry początek”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-114/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Tarnów Opolski

Wartość ogółem: 19200

Wydatki kwalifikowalne: 19200

Dofinansowanie: 19200

Dofinansowanie UE: 16320

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

NIP beneficjenta: 9910442691

Kod pocztowy: 46-050

Miejscowość: Tarnów Opolski

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

badanie strun głosowych, doradca zawodowy kurs online, mama+, dofinansowanie do przedszkola prywatnego 2022, generator pfron, metody analizy kosztów, praca bielsko gov, międzynarodowy numer ppe pge gdzie znaleźć

yyyyy