SZANSA NA LEPSZE JUTRO – indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w NSP w Masłońskiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-223/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Poraj

Wartość ogółem: 15880

Wydatki kwalifikowalne: 15880

Dofinansowanie: 15880

Dofinansowanie UE: 13498

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Masłońskie

NIP beneficjenta: 5771837626

Kod pocztowy: 42-360

Miejscowość: Masłońskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

polska słowacj, trasa wz lodz, wzór rozliczenie zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej, www krrit gov pl, laboratorium zamość młodzieżowa, harmonogram projektu excel wzór, zsz1 poznan, urząd pracy skawina, urząd pracy legnica, flagi państw unii europejskiej po polsku, laminowanie szkła, szewczenki olsztyn, 3 największe miasta w polsce, znaki powietrza, panstwo na n, ug kościelisko, google sgh umiejętności jutra, tam zdolność działania amunicji na cel jest największa, pup świdnica, żart dnia

yyyyy