Szansa na lepsze jutro – program rozwoju Szkoły Podstawowej w Rydzowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-054/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 224333

Wydatki kwalifikowalne: 224333

Dofinansowanie: 193853

Dofinansowanie UE: 190683,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Mielec – Szkoła Podstawowa w Rydzowie

NIP beneficjenta: 8171812424

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Rydzów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

za głosem serca odc 108, podmioty powiązane definicja, piotr mikołajczyk, skarga do wsa zarzuty, wielickie centrum rehabilitacji, miastków kościelny, budzetjst, panoramaracławicka, zwl, urzad miasta bielsko biała, jak zamówić receptę przez ikp, mieszkanie na sprzedaż wałbrzych, nie wszystko jest takie na jakie wygląda, version1, pkp podróż z dzieckiem w wózku, praca sokółka kuźnica, znak w, leki na recepte bez recepty, ustawa żłobkowa, wyjaśnij co ostatecznie nastąpiło wskutek ogłoszenia przedstawionej decyzji, domy wałbrzych

yyyyy