Szansa na lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-217/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Stoszowice

Wartość ogółem: 90000

Wydatki kwalifikowalne: 90000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: Gmina Stoszowice

NIP beneficjenta: 8871635220

Kod pocztowy: 57-213

Miejscowość: Stoszowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012

praca włocłąwek, znaki na torach kolejowych, usłyszeć chce że wszystko ok, komisja pracy, goov, usługodawca, cppc wniosek o laptopa, unia sport, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019 łódź, nacigator, buda po angielsku, instytut badań marki odstąpienie od umowy, nowa raclawicka, przecinek przed ktore

yyyyy