Szansa na lepszy start – wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów kl. I-III Gminy Władysławowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-237/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Władysławowo

Wartość ogółem: 242308

Wydatki kwalifikowalne: 242308

Dofinansowanie: 242308

Dofinansowanie UE: 205961,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Władysławowo/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Władysławowo

NIP beneficjenta: 5870007098

Kod pocztowy: 84-120

Miejscowość: Władysławowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

100 000 po angielsku, droga ekspresowa lublin warszawa, opiekunka dla seniora, przykłady zaświadczeń, urząd pracy olsztyn oferty, dofinansowanie za gaz, firma budowlana kujawsko pomorskie, staże unijne dla bezrobotnych 2017, języki europejskie, pomoc covid, wniosek o przyspieszenie utworzenia księgi wieczystej, program info, centrum kształcenia językowego eu, jak zabic brata

yyyyy