Szansa na lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-082/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Dragacz

Wartość ogółem: 125612,75

Wydatki kwalifikowalne: 125612,75

Dofinansowanie: 106770,84

Dofinansowanie UE: 106770,84

Nazwa beneficjenta: Gmina Dragacz

NIP beneficjenta: 5591005404

Kod pocztowy: 86-134

Miejscowość: Dragacz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

opieka społeczna wolsztyn, wspólnota lubartowska gazeta, na sygnale odc 348, dofinansowanie gazu, opiekun w przedszkolu kurs, elpator, europejski urząd ds zwalczania nadużyć finansowych, stawka niani za godzinę 2020, wiadomości z wałbrzycha

yyyyy