Szansa na równy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-242/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 242879,6

Wydatki kwalifikowalne: 242879,6

Dofinansowanie: 212699,6

Dofinansowanie UE: 206447,66

Nazwa beneficjenta: Gmina Głogów Małopolski – Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej

NIP beneficjenta: 8133079476

Kod pocztowy: 36-054

Miejscowość: Rudna Mała

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

na podstawie fotografii doświadczenia chemicznego badanie właściwości benzyny, eurobank dąbrowa górnicza, pcpr pabianice, szkolenie budowlane, zs3 suwalki, dofinansowanie dla nowych firm 2022, studium wykonalności projektu, drogi tranzytowe słowacja, hurtownia alkoholi kalisz, uzupełnij definicję people who live around you are your, parafia brata alberta przemyśl, sprawozdanie os 3, poświadczenie nieprawdy przykłady, 9 5 euro, bezpłatne szkolenia unijne lublin 2021, montaż progu metalowego youtube

yyyyy