Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-244/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Ulhówek

Wartość ogółem: 596690,28

Wydatki kwalifikowalne: 596690,28

Dofinansowanie: 518730,28

Dofinansowanie UE: 507186,74

Nazwa beneficjenta: Gmina Ulhówek

NIP beneficjenta: 9211875007

Kod pocztowy: 22-678

Miejscowość: Ulhówek

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

suma 5 kolejnych liczb całkowitych jest równa 195, wrecepta, panas schody, wojowanie pomocy eu, lokalizator kabli w ziemi wynajem, projekty podwórek z kostki brukowej, urząd miasta zielona góra godziny otwarcia, rozkład materiału z religii wam, western union wałbrzych, bajkowy zakątek rzeszów, pozyczka 100, emikro, starostwo powiatowe żyrardów, podaj przykłady sytuacji pogodowych które utrudniają funkcjonowanie wymienionych, gmina wloszakowice pl, wrocławska agencja rozwoju regionalnego

yyyyy